»Větrník sedl do oblakového vozu, koně zatřásli lesklou hřívou, hrdě se vzpjali a letem pána svého odnášeli. Ještě Silomil svůj celý příběh sestře nedopověděl, a již byl větrník zase zpátky.« (O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, http://www.mlp.cz/koweb/00/02/83/12/28/o_slunecniku_mesicniku_a_vetrniku.html)

Comments(0)

Leave a Comment