17. 05., v pondělí, od 14.00 do 16.00 budeme mít pro veřejnost zavřeno z důvodu rezervace naších prostor Nadačním fondem Bartákův hrnec. Pořádá zde setkání novinářů s hlavními protagonisty slavnostního udělení titulu »Ekologický zemědělec roku«, které se bude konat na Valašsku, v sobotu 29. května 2010.

AgroFyto je nejlepší ekologickou farmou roku 2009. (Video v odkazu.)

»AgroFyto.
Společnost je vyhlášenou chovatelkou skotu a producentkou biomléka na Valašsku. Podniká od roku 1995 v jihovýchodní části okresu Vsetín, v katastrech obcí Lidečko, Horní Lideč a Valašské Příkazy u hranic se Slovenskou republikou. Od roku 1999 hospodaří podle zásad ekologického zemědělství. Vlastní nebo pronajaté pozemky mají plochu celkem 850 hektarů zemědělské půdy, z toho je 160 ha orné a 690 ha luk a pastvin.

Hlavním cílem ekohospodářství je údržba krajiny a života v ní chovem masného i mléčného skotu. Chovaná zvířata jsou volně ustájena na podestýlce a mají přístup na okolní pastviny.

Rostliny na vlastní krmiva jsou pěstovány podle zásad ekologického zemědělství – bez umělých hnojiv, herbicidů, pesticidů, stimulátorů růstu, hormonálních přípravků a bez použití genových manipulací. Telata jsou do věku minimálně dvou měsíců krmena pouze mlékem dojnic.

Hlavním produktem je biomléko (v celoročním průměru 2000 litrů denně), které jako výhradní dodavatel dodává ekostatek do Mlékárny Valašské Meziříčí

Comments(0)

Leave a Comment